รายการ เพื่อนกัน 21 กรกฎาคม 2558

รายการ เพื่อนกัน ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย ตาฟ้า
ออกอากาศทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
  • บรรยากาศ กิจกรรม "โครงการการอบรมอาสาสมัครเพื่อการอ่านหนังสือเสียงสำหรับผลิตสุดยอดหนังสือเสียงแห่งปี 2558
  • บทเรียนจากความตาย/ดร.แพง ชินพงศ์
  • มุมหนังสือ เรื่องชวนหัวในยุคราชวงส์จีน ตอน "นั่งสมาธิ"