คำแนะนำการอ่านหนังสือเสียง โดย อ.กัญจน์ พลสงคราม

เอกสารประกอบคำบรรยาย คำแนะนำการอ่านหนังสือเสียง โดย อ.กัญจน์ พลสงคราม
ในโครงการอบรมอาสมัครเพื่อพัฒนาการอ่านหนังสือเสียง สำหรับผลิตสุดยอดหนังสือเสียงแห่งปี 2558
เมื่อวันที่ 11-12 ก.ค. 58

(คลิกที่รูปเพื่อเปิดไฟล์ PDF 1.9 Mb ดาวน์โหลดได้)