ชวนคนอ่านหนังสือเสียงเข้าอบรมพัฒนาความสามารถการอ่าน

โปสเตอร์โฆษณาโครงการอบรมอาสมัครเพื่อพัฒนาการอ่านหนังสือเสียง สำหรับผลิตสุดยอดหนังสือเสียงแห่งปี 2558

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ขอเชิญเพื่อนอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงทุกหน่วยงาน ผู้มีประสบการณ์การอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดอยู่แล้ว เข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาการอ่านหนังสือเสียง สำหรับผลิตสุดยอดหนังสือเสียงแห่งปี 2558 ** คลิกที่นี่เพื่อสมัคร (กรุณาเตรียมไฟล์รูปและเสียงอ่านเพื่ออัปโหลด) **
 
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดไทย

  • ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  • ผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรในพิธีปิด
  • กรุณานำคอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน และหูฟัง ไปด้วย
  • อาจารย์สุรัชนา ฤกษ์ชนะ จะนำทีมวิทยากรมาฝึกผู้เข้าร่วมโครงการอย่างเต็มที่ ให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นนักอ่านหนังสือเสียงมืออาชีพ

 

11-12 กรกฎาคม อบรม ที่สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ
14 สิงหาคม ส่งหนังสือเสียง
10 กันยายน ผลิตหนังสือเสียง Full text จากหนังสือเสียงที่ดีที่สุด 12 เรื่อง

 
หากเพื่อนอาสายังไม่ได้ตัดสินใจสมัคร ** คลิกตรงนี้ก็สมัครได้เหมือนกัน (กรุณาเตรียมไฟล์รูปและเสียงอ่านเพื่ออัปโหลด) **
 
แผนที่สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์
แผนที่สมาคมผู้บำไพ็ญประโยชน์