รายการ เพื่อนกัน 12 มิถุนายน 2558

รายการ เพื่อนกัน ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย ตาฟ้า
ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน

ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2558
  • 60 ความเชื่อคนโบราณ (ต่อ)
  • เตือน 8 กลุ่มโรคหน้าฝน แนะวิธีสังเกตอาการ
  • บำรุงร่างกายด้วยอาหารในช่วงวันนั้นของเดือน
  • ชวนเที่ยวเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม
  • เชิญชมศูนย์นิทรรศการภาพอาเซียน 3 มิติ ฟรี
  • ชวนดู "พระจันทร์ยิ้ม"มาคู่ "ดาวเคียงเดือน"
  • กิจกรรมของชมรมฯ
  • มุมหนังสือ " แง่คิดดีๆ....ถูก-ผิด แล้วได้อะไร?