เอกสารประกอบการอบรมวิธีใช้ Obi พิษณุโลก 13 มิ.ย. 58

เอกสารประกอบการบรรยาย
"สร้างหนังสือเสียงระบบเดซี ด้วยซอฟต์แวร์ โอบิ"
โดย อ.วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

คลิกที่นี่ หรือบนภาพ เพื่อดาวน์โหลด (PDF 1 Mb)

ตัวอย่างสไล้ด์คำบรรยายของ อ.วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

คลิกที่นี่เพื่อสำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม Obi 3.7