สมาคมคนตาบอดฯ จัดงานขอบคุณอาสาสมัคร ประจำปี 2550

เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2550 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดงานขอบคุณอาสาสมัคร ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานสมาคมฯ อาจารย์มณเฑียร บุญตัน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และอาจารย์สุรัชนา ฤกษ์ชนะ ได้ให้เกียรติมาบรรยายเรื่องการอ่านหนังสือเสียงให้แก่อาสาสมัคร