สอบถามการอบรมการอ่านที่ถูกต้อง

อยากทราบว่าจะมีกิจกรรมอบรมการอ่านหนังสือให้ถูกต้องเพื่อคนตาบอดในปีนี้มีเมื่อไรคะ