ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมกิจกรรม "ดวงตา (ให้เธอ) เห็นธรรม"

อาสาสมัครจาก ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ได้ร่วมกิจกรรม ดวงตา (ให้เธอ) เห็นธรรม ซึ่ง บ. VGI Global Media จัดขึ้นร่วมกับเสถียรธรรมสถาน โดยจัดการอบรมอาสาสมัครเพื่อเตรียมการช่วยเหลือคนตาบอดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ที่เสถียรธรรมสถานก่อน

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
แม่ชีศันสนีย์สอนเดินจงกรม คุณศิริณีเดินนำ

ดร. สามารถ รัตนสาคร สละเวลามาช่วยนำการอบรมทั้งวัน
แม่ชีศันศนีย์นั่งเป็นประธาน มีคุณศิริณี ดร.สามารถ และอาสาจากชมรมฯ ยืนอยู่ด้านหลัง

ศิริณี อักษรมี นายกสมาคมสตรีตาบอด มาช่วยเป็นวิทยากร
คุณศิริณีพูดหน้าห้องอบรม

ช่วงวันกิจกรรม 6-8 สิงหาคม 2556 คนตาบอดและอาสา ร่วมกันภาวนาและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียง
ภาพบางส่วนจากวันกิจกรรม ทำเป็นภาพเล็กๆ ในตาราง

ภาพกิจกรรมทั้งหมด ดูได้ที่ลิ้งก์ต่อไปนี้