อบรมอาสา ในงานสมัชชาคนตาบอด 2556

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ได้ไปร่วมงานสมัชชาคนตาบอด ประจำปี 2556 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจัดการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นให้เข้าใจการนำทางคนตาบอด และอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด

ปีนี้ชมรมฯ ได้รับความอนุเคราะหัจากอาจารย์สุรัชนา ฤกษ์ชนะ มาเป็นวิทยากรแนะนำการอ่านให้คนตาบอด ทำให้อาสาสมัครมีความกระตือรือล้นกับการฝึกฝนมาก

ภาพถ่ายที่เลือกมาทั้งหมด นอกจากจะทำเป็นตารางภาพข้างล่างนี้ ยังมีภาพขนาดใหญ่สำหรับดูบนจอคอมพิวเตอร์ หรือดาวน์โหลดไปใช้ได้ ที่เว็บเก็บภาพตามลิ้งก์นี้ หรีอคลิกที่ภาพข้างล่าง โดยเฉพาะภาพหมู่เป็นภาพขนาดใหญ่ นำไปอัดรูปใหญ่ได้

ตารางภาพจากงานอบรมอาสาสมัครช่วยคนตาบอด ที่หัวหิน 2556