อยากจะอาสาสมัครช่วยคนตาบอดครับ แต่อ่านหนังสือไม่ค่อยคล่อง สามารถช่วยเรื่องอื่นๆ ได้ไหมครับ

ผมสามาถใช้คอมได้ครับ งานมัลติ ตัดต่อเสียงหรืออื่นๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พอทำได้ครับ สามาถไปช่วยด้านนี้ได้ไหม?