อบรมอาสาฯ WBU-ICEVI-2012 ที่ Imperial Queens Park 16 ก.ย. 55

อาสาสมัคร WBU-ICEVI 2012 กว่า 200 คน เข้ารับการอบรมการเตรียมการช่วยคนตาบอดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2555 ที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สถานที่ๆ จะจัดงานจริง (เฉพาะกลุ่มที่จะช่วยงานในโรงแรม)

นางศิริณี อักษรมี ประธานคณะอนุกรรมการด้านเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร กล่าวเปิดการอบรม
ประธานคณะอนุกรรมการด้านเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร กล่าวเปิดการอบรม

ตัวแทนจากโปรคองเครสนำเสนอภาพรวมบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
นำเสนอภาพรวมบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร

เจ้าหน้าที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์คผู้นำชมสถานที่ นำโดยนายวรรธนะ ธัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย แนะนำตัว
เจ้าหน้าที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์คผู้นำชมสถานที่

ดร. สามารถ รัตนสาคร ทบทวนอาสาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อคนตาบอด
ดร. สามารถ รัตนสาคร ทบทวนอาสาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อคนตาบอด

การทบทวนอย่างหนึ่งคือการนำคนตาบอดรับประทานอาหาร อาสาครึ่งหนึ่งได้ปิดตารับประทานอาหาร อีกครึ่งหนึ่งเป็นคนนำทาง
การทบทวนอย่างหนึ่งคือการนำคนตาบอดรับประทานอาหาร

หลังอาหารกลางวัน มีการให้แต่ละคู่ออกมาเล่าประสบการณ์การนำและการถูกนำ
แต่ละคู่ออกมาเล่าประสบการณ์การนำและการถูกนำ

เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม มีการถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

รูปที่นำมาแสดงในเว็บนี้เป็นรูปที่ลดขนาดแล้วระดับหนึ่ง สำหรับรูปเต็มขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะรูปหมู่ 4 รูปซึ่งมีขนาดใหญ่มาก อนุญาตให้ดาวน์โหลดไปใช้ได้) ** กรุณาคลิกไปดูได้ใน Flickr ที่นี่ **

วิธีดาวน์โหลดรูปในเว็บโชว์ ให้คลิกที่รูปเล็กก่อน พอกลายเป็นรูปใหญ่ คลิกที่รูปใหญ่อีกที จอรอบๆ จะดำ ด้านบนขวามีเขียน View All Sizes คลิกดูแล้วเลือกขนาดที่ต้องการ