“จิตอาสา” เข้ารับการสัมภาษณ์ช่วยงานคนตาบอดโลก 2012 อย่างล้นหลาม

เสร็จสิ้นไปแล้วอย่างงดงาม สำหรับการสัมภาษณ์อาสาสมัครเพื่อต้อนรับคนตาบอดโลก ในงานการประชุมใหญ่สหภาพคนตาบอดโลกครั้งที่ 8 (The World Blind Union 8th General Assembly – WBU)

ป้ายด้านหน้าห้องรับอาสาสมัคร

และสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น (Internation Council for Education of People with Visual Impairment – ICEVI) เมื่อวันที่ 12, 13, 19 และ 20 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา

อาสาสมัครมาลงทะเบียน และรับการสัมภาษณ์

อาสาสมัครกว่า 600 คน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นิสิต-นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ทำให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งตาดีและตาบอด ต้องพิจารณาคัดเลือกกันอย่างเข้มข้นสำหรับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และภาษาอื่นๆ ตลอดจนบุคลิกภาพ ทัศนคติ มุมมองต่างๆ ของผู้สมัคร

ห้องสัมภาษณ์ฝรั่งเศสของ อ.แคทเธอริน, ที่โต๊ะลงทะเบียน, ห้องสัมภาษณ์ที่มีพี่สิริณี

แต่สิ่งที่คณะกรรมการต้องขอชึ่นชมและขอยกนิ้วให้ คือความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมของอาสาสมัครที่เดินทางกันมาจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อร่วมงานในครั้งนี้

จิตอาสาอารมณ์ดี, คณะกรรมการสัมภาษณ์กำลังประชุม

สำหรับผลการคัดเลือก คณะกรรมการจะประกาศผลให้ทราบในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ที่เว็บไซต์ www.wbu-icevi2012.org และ www.a-sa.org แห่งนี้