สมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 15 ระยองเมื่อ 21 เมษายน 2555

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดไปช่วยงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 15 ที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555 เที่ยวนี้มีงานที่ต้องทำถึงสองอย่าง คือการจัดอบรมอาสาสมัครชาวระยองเรื่องการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด รวมทั้งการนำทางคนตาบอด และช่วยการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอด

ทางด้านการอบรม มีผู้เข้าร่วมถึงสามกลุ่ม คือจาก กศน.อำเภอเมืองระยอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง และ รร.ระยองปัญญานุกูลจังหวัดระยอง
ผู้เข้าร่วมการอบรม

อาจารย์มณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอด และสว. คราวนี้ยุ่งกับงานเลือกตั้งมาก แต่ยังกรุณาหาเวลาเข้ามากล่าวเปิดงานให้เช่นเคย
อาจารย์มณเฑียร บุญตัน กล่าวเปิดงาน

คุณธัญธาราธาร ดาวกาเซ็ม พาน้องอัญเทวี (ตาบอด) มาร่วมรับการอบรม
คุณธัญธาราธาร ดาวกาเซ็ม กับน้องอัญเทวี

คุณสุวารี พันธุ์สังวรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง บรรยายเรื่องสิทธิของคนตาบอด
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง บรรยายเรื่องสิทธิของคนตาบอด

อบรมอยู่ผู้ฟังชักง่วงเหงา คุณกันต์ ผู้บรรยายเรื่องการอ่าน มีวิธีแก้ง่วง
วิธีแก้ง่วง

เมื่อได้ฟังบรรยายเรื่องการอ่านให้คนตาบอดแล้ว ก็ต้องทดสอบกันหน่อย
ทดสอบการอ่าน

ปีนี้เราได้อาจารย์ประสิทธิ์ วงศ์หนองหว้า จากจังหวัดร้อยเอ็ด มาช่วยอบรมเรื่องการนำทางคนตาบอด
อาจารย์ประสิทธิ์ วงศ์หนองหว้า มาช่วยอบรมเรื่องการนำทางคนตาบอด

มีการฝึกนำทาง
คนหนึ่งถือของไปเก็บ และนำทางเพื่อนไปด้วย

อ.วิรัตน์ มอบของที่ระลึกแก่ผู้ปกครองที่นำลูกตาบอดมาร่วมงานด้วยอีกคู่หนึ่ง
อาจารย์วิรัตน์ กับแม่ที่พาลูกตาบอดมาร่วมงาน

ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน มีผู้เข้ารับการอบรมบางส่วนกลับไปก่อนแล้ว (รูปนี้ใหญ่กว่ารูปอื่นมาก ถ้าดูเฉพาะรูปจะเห็น หรือคลิกขวาเพื่อดาวน์โหลดก็ได้)
รูปหมู่ก่อนจบ

อีกงานหนึ่งในคราวนี้ ชมรมฯ ไปช่วยกิจกรรมเลือกตั้ง ทั้งระดับนโยบาย
คุณนิรมลที่โต็ะออกบัตรเลือกตั้ง

และระดับปฏิบัติการ
คุณธนิตาพาคนตาบอดไปหย่อนบัตรลงหีบ