อนุกรรมการอาสา สำรวจสถานที่เตรียมงาน WBU-ICEVI 2012

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 คณะอนุกรรมการฯ ด้านเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร การประชุมใหญ่สหภาพคนตาบอดโลกครั้งที่ 8 (The World Blind Union 8th General Assembly: WBU) และสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น (International Council for Education of People with Visual Impairment: ICEVI) ได้ไปสำรวจสถานที่ซึ่งจะต้องมีอาสาสมัครไปประจำเพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงประชุมสมัชชา 8-18 พฤุศจิกายน 2555 ได้แก่

สนามบินสุวรรณภูมิ
อนุกรรมการฟังข้อมูลจากคุณสานิตย์ เจ้าหน้าที ทอท.

สถานี Airport Link ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ชานชาลารถ Express ที่สถานีสุวรรณภูมิ

สถานี Airport Link มักกะสัน
ชานชาลารถ Express ที่สถานีมักกะสัน

โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค
ดูห้องประชุมที่โรงแรม