1414 พบผู้ใช้บริการ กรุงเทพ /ภาคกลาง

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดได้ไปร่วมงาน 1414 พบผู้ใช้บริการ กรุงเทพ /ภาคกลาง ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมแมกซ์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ ผู้ให้บริการมาเล่าให้ผู้ใช้ฟังถึงการทำงาน และรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงบริการ

1414 คือหมายเลขโทรศัพท์สำหรับคนตาบอดโทรเข้าไปเพื่อเลือกฟังหนังสือเสียง เป็นโครงการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้การสนับสนุนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในการจัดทำ

การประชุมเริ่มประมาณ 10 น. มีผู้เข้าร่วมประมาณหนึ่งร้อยคน
มีผู้เข้าร่วมกว่าร้อยคน

อ.มณเฑียร บุญตัน สว. กับ กิติพงศ์ สุทธิ ผ.อ. สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ผู้ให้บริการ 1414 กับกรรมการสมาคมคนตาบอดอีกคนหนึ่ง
สว. กับ ผ.อ.

อาสาสมัครผู้อ่านหนังสือเสียงให้โครงการ 1414 แนะนำตัว
อาสาสมัครผู้อ่านหนังสือเสียงให้โครงการ 1414 แนะนำตัว สี่ภาพในหนึ่งกรอบ

วรนุช ปานใจ (แอ๊ดดี้) ผู้อ่านหนังสือให้ 1414 มากที่สุด ให้สัมภาษณ์แก่ผู้ฟังที่อายุน้อยที่สุด (อยู่ ป.3)
วรนุช ปานใจ ให้สัมภาษณ์

น้องปูเป้ ผู้ฟังหนังสือเสียงเรื่อง "ในคนมีปลา ในขามีครีบ" ที่สมาชิกชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดร่วมกันอ่านให้ห้องสมุด กำลังแสดงความคิดเห็นให้ผู้ผลิตฟัง
ปูเป้ คุยเรื่องหนังสือ ในคนมีปลาฯ

ตอนบ่ายมีเกมแก้ง่วงชิงรางวัล
ตอนบ่ายมีเกมแก้ง่วงชิงรางวัล