มีอาสาสมัครเพื่อคนตาบอดอยู่ไหนบ้าง

อยู่รพ. สมเด็จพระญาณสังวร อ. วียงชัย จ. เชียงราย และได้ไปฝึกครู O&M ที่ราชสุดามา และตองฝึกคนตาบอดในพื้นที่ เชียงราย อยากทราบว่ามีใครพอช่วยได้บ้างค่ะ พอดีอยากได้อาสาสมัครช่วยงานอบรมค่ะ/pt สุดา