โอบิ (Obi) โปรแกรมสร้างหนังสือเสียงเดซี

โอบิ (Obi) เป็นโปรแกรมของ Daisy Consortium สำหรับสร้างหนังสือเสียงระบบเดซี ซึ่งโดยผู้เขียนกำหนดให้เป็นโปรแกรมเปิดเผยรหัส (open source) อนุญาตให้ทุกคนในโลกสามารถนำโปรแกรมไปใช้ได้อย่างเสรีโดยไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ จึงเป็นระบบที่เหมาะสำหรับแจกจ่ายให้อาสาสมัครนำไปใช้สร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอดได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

** วิธีใช้และวีดิทัศน์ ด้วยความเอื้อเฟื้อของ We2Blind

ดาวน์โหลดโปรแกรมโอบิ
Obi 4.1-64 bit_complete_setup.exe
สำหรับวินโดวส์เท่านั้น (Obi 4.3_complete_setup.exe (self extracting zip - 32 bit) 165Mb)

วิธีการติดตั้ง Obi ดูได้ที่นี่ (Slideshare)

ดาวน์โหลดวิธีใช้โอบิ (เวอร์ชันก่ามาก)

- เรียนรู้โอบิ จำนวน 40 หน้า (obi-1-2-5-feb-2011.pdf - 3.20 Mb)

เรียนรู้โอบิผ่านวิดีโอ Youtube
- สร้างหนังสือเสียงด้วย Obi – ตอนที่ 1/2

- สร้างหนังสือเสียงด้วย Obi – ตอนที่ 2/2