สไล้ด์ประกอบคำบรรยาย วิธีการอ่าน และการใช้ MyStudioPC

การบรรยายเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 53 มีสองหัวข้อ คือ การอ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง และการใช้โปรแกรม MyStudioPC ท้ังสองเรื่องมีการแสดงสไล้ด์ประกอบ จึงได้นำมาลงไว้ในที่นี้ด้วย สำหรับผู้สนใจเข้าชมและดาวน์โหลด

หลักสูตรนี้จะจัดอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 53 ผู้สนใจกรุณาดูรายละเอียดที่ http://www.facebook.com/event.php?eid=165402123490150 และกรอกใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/aOyTDa

* ภาษาไทยในหน้าสไล้ด์ชุดแรกแปลงออกมาล้นจอ ต้องคลิกไปดูใน Slideshare แล้วเลือก Download ในเว็บนั้น