dTac จัดอบรม เทคนิคการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดรุ่นที่ ๑

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมจัดงานอบรม เทคนิคการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดรุ่นที่ ๑ ให้แก่พนักงานดีแทค ที่ห้องพลังแผ่นดิน 3401 สำนักงานใหญ่ของดีแทค อาคารจามจุรีสแควร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553

คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดและโครงการทำดีทุกวัน กล่าวเปิดการอบรม
คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ กล่าวเปิดการอบรม

อาจารย์วิรัช ศรีตุลานนท์ ประธานมูลนิธิคนตาบอดไทย กล่าวถึงการจัดอบรมในครั้งนี้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับคนตาบอด
อาจารย์วิรัช  ศรีตุลานนท์ กล่าวถึงการจัดอบรมในครั้งนี้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับคนตาบอด

เจ้าหน้าที่ดีแทค วิทยากร อาสาสมัครชมรมฯ ถ่ายรูปร่วมกัน
ถ่ายรูปร่วมกัน

อาจารย์สุรัชณา ฤกษ์ชนะ เริ่มบรรยาย
อาจารย์สุรัชณา ฤกษ์ชนะ เริ่มบรรยาย

น้องปอม คนตาบอดมาสังเกตการณ์ด้วย จึงถูกเชิญมาคุยหน้าชั้น
น้องปอม คนตาบอด คุยหน้าชั้น

ตอนบ่ายมีการทดสอบการอ่าน เสร็จแล้วเป็นการแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม MyStudioPC
แนะนำวิธีการใช้โปรแกรม MyStudioPC

คุณดา อาสา กับน้องปอม
คุณดา อาสา กับน้องปอม

พนักงานดีแทคผู้เข้ารับการอบรม อยู่กันตั้งแต่เช้าถึงเย็น เก้าอี้ที่เห็นเกะกะถูกลากมาใช้ตอนทดสอบการอ่าน
พนักงานดีแทคผู้เข้ารับการอบรม

จบการบรรยายด้วยการให้ชื่อเว็บอาสา แถมที่อยู่ทวิตเตอร์ (ครั้งแรกที่แจกแบบนี้)
จบการบรรยายด้วยการให้ชื่อเว็บอาสา แถมที่อยู่ทวิตเตอร์