อบรมการอ่าน-อัดเสียง-เพื่อคนตาบอด 6 พ.ย. 53

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมกับกลุ่ม We2Blind โดยความสนับสนุนจากสโมสรโรตารีสาทร และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จัดอบรมการอ่านหนังสือเสียง และการอัดเสียงและสร้างหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553

ครึ่งเช้าเป็นการอบรมการอ่าน และใช้โปรแกรมอัดเสียง ครึ่งบ่ายเป็นการทดลองใช้โปรแกรม และการร่วมอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด

กันต์ พลสงคราม เป็นวิทยากรอบรมการอ่าน "อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง"
กันต์ พลสงคราม เป็นวิทยากรอบรมการอ่าน

ผู้เข้าอบรมแต่ละคนจะมีชุดคอมพิวเตอร์เฉพาะตัว
ผู้เข้าอบรมแต่ละคนจะมีชุดคอมพิวเตอร์เฉพาะตัว

วิษณุ เอื้อชูเกียรติ สอนวิธีใช้โปรแกรม MyStudioPC
วิษณุ เอื้อชูเกียรติ สอนวิธีใช้โปรแกรม MyStudioPC

คุณบุญเทพ จิรพงษ์ธนาเวช บรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของชมรมฯ
คุณบุญเทพ จิรพงษ์ธนาเวศ บรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของชมรมฯ

คุณเนตรอัมพร จากชมรมฯ ไปช่วยเป็นวิทยากรให้แก่ผู้เข้าอบรม
คุณเนตรอัมพร กฤษณปาณี จากชมรมฯ ไปช่วยเป็นวิทยากรให้แก่ผู้เข้าอบรม

คุณอุดม ศรีเมลืองกุล จากชมรมฯ ก็ไปช่วยเช่นกัน
คุณอุดม ศรีเมลืองกุล จากชมรมฯ ก็ไปช่วยเช่นกัน

ตอนบ่ายจะมีกลุ่มหนึ่งที่แยกไปอ่านหนังสีอเสียงให้คนตาบอด หนังสีอชื่อ ต้นไม้ใต้โลก แบ่งกันอ่าน แล้วเอาไปรวมกันเป็นหนังสือเสียงเต็มเล่ม
ตอนบ่ายจะมีกลุ่มหนึ่งที่แยกไปอ่านหนังสีอเสียงให้คนตาบอด

น้องข้าว @nookao จากกลุ่ม We2Blind ผู้ขยันขันแข็งเป็นแม่งาน
น้องข้าว @nookao จากกลุ่ม We2Blind ผู้ขยันขันแข็งเป็นแม่งาน

รูปมีมากกว่านี้ เชิญคลิกชมทั้งหมดที่เลือกได้ที่นี่