กิจกรรมวันไม้เท้าขาวสากล 2553 Airport link-สุวรรณภูมิ 21 ตุลาคม 2553

กิจกรรมเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากล ปี 2553 เป็นการพาคนตาบอดใช้บริการ รถไฟฟ้าด่วน (Airport link) โดยมีอาสาสมัครนำทาง และมีเจ้าหน้าที่ของสถานีหรือของ รฟท. คอยแนะนำการใช้บริการ (ขาไป โดย City Line และขากลับโดย Express Line) ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย

งานวันไม้เท้าขาวปี 53 นัดพบกันที่สถานีรถไฟพญาไท เป็นสถานีแรกในสาย City Line
นัดพบกันที่สถานีรถไฟพญาไท

น้องๆ อาสาสมัครนำทางจับคู่กับคนตาบอด เพื่อเป็นพี่เลี้ยงกันไปตลอดงาน
น้องๆ อาสาสมัครนำทางจับคู่กับคนตาบอด

เริ่มตั้งแถวก่อนการเปิดงานอย่างเป็นทางการ ที่เห็นเหมือนก้อนเดียวความจริงแบ่งเป็นกลุ่ม 1 กับกลุ่ม 2
เริ่มตั้งแถวก่อนการเปิดงานอย่างเป็นทางการ

นายอรชุน ตันฤกษ์สถาพร จากสมาคมคนตาบอดฯ กล่าวเปิดกิจกรรมวันไม้เท้าขาวสากล 2553 Airport link –สุวรรณภูมิ
นายอรชุน ตันฤกษ์สถาพร จากสมาคมคนตาบอดฯ กล่าวเปิดกิจกรรม

คนตาบอดที่เข้าร่วมกิจกรรมมาจากหลายสถาบัน-หน่วยงาน
คนตาบอดที่เข้าร่วมกิจกรรมมาจากหลายสถาบัน-หน่วยงาน

นายทิน ใจงาม ผอ. ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ Airport Rail Link การรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับและอธิบายความเป็นมาของระบบรถไฟ Airport Rail Link
ผอ. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และควบคุมคุณภาพ Airport Rail Link กล่าวต้อนรับ

ถ่ายรูปร่วมกันก่อนออกเดินทาง
ถ่ายรูปร่วมกันก่อนออกเดินทาง

กลุ่ม 2 ขึ้นรถไปก่อน และลงที่สถานีถัดไป กลุ่ม 1 ต้องรอขึ้นขบวนต่อไป แล้วลงสถานีต่อจากที่กลุ่ม 2 ลง สลับกันไปเรื่อยๆ จนถึงสนามบิน
กลุ่ม 2 ขึ้นรถไปก่อน และลงที่สถานีถัดไป กลุ่ม 1 ต้องรอขึ้นขบวนต่อไป

คนตาบอดส่วนใหญ่จะได้นั่ง แต่บางคนก็สมัครใจยืน
คนตาบอดส่วนใหญ่จะได้นั่ง แต่บางคนก็สมัครใจยืน

ผอ. ทิน บรรยายให้กลุ่ม 1 ฟังที่สถานีหัวหมาก เวลาลงที่สถานีระหว่างทาง เจ้าหน้าที่ รฟท. จะพาลงไปดูชั้นขายตั๋ว บรรยายเกี่ยวกับสถานี
ผอ. ทิน บรรยายให้กลุ่ม 1 ฟังที่สถานีหัวหมาก

เมื่อถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ รถไฟจะมุดลงใต้ดินไปจอดใต้อาคารผู้โดยสาร ทางเดินที่เห็นในภาพเดินตรงขึ้นไปก็จะเป็นอาคารผู้โดยสาร ชั้นที่เห็นคือชั้นใต้ดิน ชั้นสูงขึ้นไปจึงเป็นบริเวณหลัก (ชั้น 2 ขาเข้า ชั้น 4 ขาออก)
เมื่อถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ รถไฟจะมุดลงใต้ดินไปจอดใต้อาคารผู้โดยสาร

ถ่ายรูปกับป้ายสถานีสุวรรณภูมิ
ถ่ายรูปกับป้ายสถานีสุวรรณภูมิ

รถไฟ Express Line หรูกว่า เร็วกว่า City Line เยอะ
รถไฟ Express Line หรูกว่า เร็วกว่า City Line เยอะ

Express Line พาคณะกิจกรรมวันไม้เท้าขาวสากล จากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ถึงสถานีมักกะสันภายในเวลา 15 นาที เสร็จแล้วยังมีอาหารกลางวันติดมือกลับบ้าน ด้วยความเอื้อเฟื้อของการรถไฟแห่งประเทศไทย
คณะกิจกรรมวันไม้เท้าขาวสากลกลับถึงสถานีมักกะสัน