Be Good Be Give ครั้งที่ 2 “ภารกิจแสงสว่างจาก CD”

วันที่ 4 กันยายน 2553 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดได้ไปช่วยงาน Be Good Be Give ครั้งที่ 2 “ภารกิจแสงสว่างจาก CD” เพื่อทำกิจกรรมดีๆ ให้แก่คนตาบอด ช่วงเช้าที่บ้านอารีย์ ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครจากเว็บ We2Blind และ Volunteer For fBlind

มีอาการอบรมการอ่านอย่างถูกต้องและน่าฟัง การอบรมวิธีใช้โปรแกรม MyStudioPC

ผู้สนใจนอกจากอาสาสมัครที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว ยังมีนักเรียน ม. 2 และ ม. 6 ทวีธาภิเษก กับอีกโรงเรียนหนึ่งเข้ารับการอบรมด้วย
บรรณาธิการนิตยสาร Be กล่าวเปิดงาน

บรรณาธิการนิตยสาร Be กล่าวเปิดงาน
บรรณาธิการนิตยสาร Be กล่าวเปิดงาน

คุณนิรมล เปี่ยมอุดมสุข เล่าให้อาสาสมัครรุ่นใหม่ฟังถึงความเป็นอาสาสมัคร และการช่วยคนตาบอด
คุณนิรมล เปี่ยมอุดมสุข กล่าวกับอาสาสมัครรุ่นใหม่

ดีเจกัญจน์คราวนี้ไม่ได้เป็นโฆษก แต่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรยายเรื่องการอ่านให้ถูกต้องและน่าฟัง อย่างรวดเร็ว
ดีเจกัญจน์บรรยายเรื่องการอ่านให้ถูกต้องและน่าฟัง

จากนั้นเป็นการบรรยายวิธีใช้ MyStudioPC โดยคุณวิษณุ เอื้อชูเกียรติ (@viseua)
วิษณุแนะนำการใช้ MyStudioPC

คุณนวนันท์จากชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด กับคุณข้าว (@nookao) เจ้าของเว็บ We2Blind
คุณนวนันท์กับคุณข้าว

หลังการบรรยาย มีการให้ทดลองใช้โปรแกรม MyStudioPC อัดเสียง
ทดลองใช้โปรแกรม MyStudioPC

เนื่องจากโน้ตบุ๊คมีจำนวนจำกัด จึงต้องแบ่งกลุ่มให้แบ่งกันฝึก โดยขอให้ผู้ที่ใช้เป็นแล้วช่วยเป็นพี่เลี้ยง
แบ่งกลุ่มให้แบ่งกันฝึก

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ด้วยความเอื้อเฟื้อของบ้านอารีย์แล้ว คณะอาสาฯ ก็เดินทางไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอด เพื่อบริจาคซีดี และเล่นกับน้องๆ ตาบอด