การสร้างสื่อหนังสือเสียง สำหรับนักเรียนพิการทางสายตา

สวัสดีค่ะ ดิฉันกำลังศึกษาอยู่ สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตอนนี้กำลังหาข้อมูลเพื่อทำ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ โดยสนใจที่จะจัดทำสื่อพื้นผิวสัมผัส โดยจุดประสงค์ คือ จะสร้างหนังสือที่มีพื้นผิวสัมผัส เป็นภาพนูนขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น ภาพของพื้นผิวผลไม้ต่าง ๆ เมื่อคนพิการทางสายตามาจับกับผิวสัมผัสบนภาพนี้แล้ว ก้สามารถรับรู้ลักษณะพื้นผิวของผลไม้ต่างๆ อีกทั้งยังสามารถสร้างเสริมจินตนาการ และฝึกการสังเกตุ

จึงอยากทราบ ว่าพอจะมีมีงานในลักษณะนี้อยู่แล้วหรือไม่ หรือมีงานวิจัยที่ใกล้เคียงแบบนี้หรือไม่

ใครมีข้อมูลรบกวนช่วย หน่อยนะค่ะ ทางนี้หรือทางอีเมล a_librety_@hotmail.com
ขอบคุณมากค่ะ