รายงานจากการอบรม “อ่านอย่างไรให้น่าฟัง ...” 5-6 มิถุนายน 2553

** คลิกที่หัวเรื่องเพื่อดูรูปทั้งหมด (15 รูป) **

เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 5-6 มิถุนายน 2553 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมกับบริษัทการบินไทย จัดการอบรม “อ่านอย่างไรให้น่าฟัง อ่านอย่างไรให้ถูกต้อง และการนำทางคนตาบอด” ณ ห้องดอนเมือง อาคารฝ่ายครัวการบินไทย ดอนเมือง มีหลายหน่วยงานเข้าร่วมรับการอบรม นับจำนวนผู้เข้าอบรมเกือบ 60 คน เป็นคณะพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาจากวัดจากแดง อ.พระประแดง ถึง 30 คน

การอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ด้วยลีลาการสอนที่ไม่เหมือนใครของ อ.สุรัชนา ฤกษ์ชนะ ผู้มากประสบการณ์

บทเรียนการใช้ Plexttalk / MyStudioPC มีในเว็บอาสาแล้ว คลิกที่นี่ หรือดูที่ลิ้งก์ด้านซ้ายมือ

อ.มณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอด และวุฒิสมาชิก กล่าวเปิดการอบรม
อ.มณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอด และวุฒิสมาชิก กล่าวเปิดการอบรม

คุณกัญจน์ พลสงคราม รับหน้าที่พิธีกรตลอดงาน
คุณกัญจน์ พลสงคราม รับหน้าที่พิธีกรตลอดงาน

อ.สุรัชนา ฤกษ์ชนะ เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรมทั้งสองวัน
อ.สุรัชนา ฤกษ์ชนะ เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรมทั้งสองวัน

ก่อนการฝึกการอ่านอย่างเข้มข้น มีการทดสอบอ่าน เพื่อฟังว่าพื้นฐานก่อนการฝึกเป็นอย่างไร คุณสมคิด รุจีปกรณ์ กำลังอ่านนิยายสยองขวัญ
ก่อนการฝึกการอ่านอย่างเข้มข้น มีการทดสอบอ่าน เพื่อฟังว่าพื้นฐานก่อนการฝึกเป็นอย่างไร คุณสมคิด รุจีปกรณ์ กำลังอ่านนิยายสยองขวัญ

พระมหาประนอม ธฺมมาลฺงกาโร บรรยายเรื่องการอ่านภาษาบาลี
พระมหาประนอม ธฺมมาลฺงกาโร บรรยายเรื่องการอ่านภาษาบาลี

อ.สุรัชนา ฤกษ์ชนะ ในวันที่สอง
อ.สุรัชนา ฤกษ์ชนะ ในวันที่สอง

คุณเนตรอัมพร กฤษณปาณี อ่านบททดสอบเป็นตัวอย่าง
คุณเนตรอัมพร กฤษณปาณี อ่านบททดสอบเป็นตัวอย่าง

คุณกัญจน์ พลสงคราม ก็ต้องอ่านตัวอย่างด้วยโดยไม่ทันตั้งตัว
คุณกัญจน์ พลสงคราม ก็ต้องอ่านตัวอย่างด้วยโดยไม่ทันตั้งตัว

แยกฝึกการอ่านเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม
แยกฝึกการอ่านเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม

ช่วงอาหารกลางวันของวันที่สอง เริ่มการฝึกนำทางคนตาบอด ผู้เข้ารับการอบรมบางคนต้องปิดตารับประทานอาหาร ให้เข้าใจถึงความลำบากของคนตาบอด
ช่วงอาหารกลางวันของวันที่สอง เริ่มการฝึกนำทางคนตาบอด ผู้เข้ารับการอบรมบางคนต้องปิดตารับประทานอาหาร ให้เข้าใจถึงความลำบากของคนตาบอด

อ.สามารถ รัตนสาคร มาช่วยแนะนำการนำทางคนตาบอด
อ.สามารถ รัตนสาคร มาช่วยแนะนำการนำทางคนตาบอด

แล้วให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกการนำทางคนตาบอด
แล้วให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกการนำทางคนตาบอด

คุณนิรมล เปี่ยมอุดมสุข กล่าวปิดการอบรม
คุณนิรมล เปี่ยมอุดมสุข กล่าวปิดการอบรม

ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน (ภาพใหญ่เพื่อการนำไปพิมพ์ได้ คลิกที่ภาพเพื่อเปิดดูภาพใหญ่ และดาวน์โหลด)
ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

รูปหมู่แบบยกมือ (ภาพใหญ่เพื่อการนำไปพิมพ์ได้ คลิกที่ภาพเพื่อเปิดดูภาพใหญ่ และดาวน์โหลด)
รูปหมู่แบบยกมือ