รับอาสาเข้าอบรมการทำหนังสือเสียง 22-23 เม.ย. 60


ขอเชิญชวนจิตอาสาทุกท่าน ร่วมการอบรมการอ่าน ในโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง” จากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

รับจำนวนจำกัด ไม่มีค่าลงทะเบียน

จัดโดย ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด มูลนิธิคนตาบอดไทย สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คุณสมบัติของผู้รับการอบรม

 1. สามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 2 วัน คือ 22 และ 23 เมษายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท
 2. มีความสนใจและตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านออกเสียง
 3. มีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือคนตาบอดในด้านการอ่านหนังสือเสียงในอนาคต

สิ่งที่อาสาสมัครจะได้รับ

 1. การอบรม และฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพทั้ง 2 วัน
 2. เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่เข้าอบรมทั้ง 2 วัน

** สำหรับท่านที่มีคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ขอให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Obi เพื่อนำไปฝึกปฏิบัติพร้อมการรับฟังการบรรยายการผลิตหนังสือเสียงเดซี ชนิด NCC Only ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://a-sa.org/node/118

ท่านที่สนใจ กรุณาแจ้งชื่อเพื่อลงทะเบียนได้ที่ คุณสุปราณี (ตูน) 08 1243 7263, 08 9924 4087 และคุณนิรมล (นิ) 08 1307 0149 และอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.a-sa.org

 

โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ: อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง”
22-23 เมษายน 2560
โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 ณ ห้องออร์คิด 1 ชั้น 3

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.30 น. พีธีเปิด โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง”
 • กล่าวรายงาน โดย น.ส.นิรมล เปี่ยมอุดมสุข ประธานชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด
 • กล่าวเปิดงาน โดย อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
09.30-10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 กับการผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด”
 • บรรยาย โดย นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10.30-12.00 น. บรรยาย การอ่านหนังสือเสียงให้ถูกอักขระวิธี บรรยาย โดย
 • นางสุรัชณา ฤกษ์ชนะ อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • น.ส.สุปัญญา ชมจินดา เลขานุการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติวิธีการอ่าน “อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง” แบ่งเป็น 5 กลุ่ม
 • กลุ่มที่ 1 วิทยากร: นางสุรัชณา ฤกษ์ชนะ อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • กลุ่มที่ 2 วิทยากร: น.ส.สุปัญญา ชมจินดา เลขานุการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • กลุ่มที่ 3 วิทยากร: น.ส.สุภัชฌา ซองเจริญ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
 • กลุ่มที่ 4 วิทยากร: นายกันต์ พลสงคราม นักจัดการวิทยุและนักพากย์มืออาชีพ
 • กลุ่มที่ 5 วิทยากร: นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ดาราศาสตร์

หมายเหตุ: เวลา 10.00 น. และ 15.00 น. รับประทานอาหารว่างระหว่างการสัมมนา

 


วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ ห้องการ์เด้น 1 ชั้น 2

09.00-12.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติวิธีการอ่าน “อ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟัง” (ต่อ)
 • กลุ่มที่ 1 วิทยากร: นางสุรัชณา ฤกษ์ชนะ อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • กลุ่มที่ 2 วิทยากร: น.ส.สุปัญญา ชมจินดา เลขานุการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • กลุ่มที่ 3 วิทยากร: น.ส.สุภัชฌา ซองเจริญ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
 • กลุ่มที่ 4 วิทยากร: นายกันต์ พลสงคราม นักจัดการวิทยุและนักพากย์มืออาชีพ
 • กลุ่มที่ 5 วิทยากร: นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ดาราศาสตร์
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. บรรยายการใช้งานโปรแกรม Obi เพื่อผลิตหนังสือเสียงเดซี ชนิด NCC Only
 • บรรยาย โดย นางวรุณรดา กรุณี ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
16.00-17.00 น. สรุปผลการสัมมนาและพิธีมอบเกียรติบัตร

หมายเหตุ: เวลา 10.00 น. และ 15.00 น. รับประทานอาหารว่างระหว่างการสัมมนา

ขออาสางาน ส.ศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดเชียงใหม่ 6-9 เม.ย. 60


สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดเชียงใหม่ จะจัดประชุมสามัญประจำปี 2560
ที่โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ
ต้องการอาสาสมัคร 10 ท่าน

ออกเดินทาง วันพฤหัสที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 8-11 น.
- อาสาสมัครขึ้นรถตู้ โดยสาร ณ สายใต้ใหม่
- สำรองค่ารถก่อน เบิกได้ พัก ณ โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ จ. เพชรบุรี
- ถึงแล้วโทรใหา. คุณเอ๋ หมายเลข 083 267 9834 จะให้รถตู้มารับ ณ คิวรถตู้

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการประชุม

กลับเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 เมย. หลังอาหารเช้า
อาสาสมัครกลับรถตู้โดยสาร

** มีค่าพาหนะ วันละ 300 บาท (6-7-8 เมย.) **

ขอคำยืนยันมาช่วยได้ ภายในวันศุกร์ที่ 24 มี.ค.
ติดต่อคุณนิรมล 081 307 0149

ชวนอาสาไปช่วยคนตาบอด งาน 15 ปีสหกรณ์บริการคนตาบอด 19 พ.ย. 59

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้กำหนดการจัดงานฉลองครบก่อตั้ง 15 ปี ขึ้น จะมีการจัดโต๊ะจีน เพื่อสมทบทุน

ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
เวลา 17.30 – 21.00 น.
ณ วิทยาลัยดอนบอสโก ถนนเพชรบุรี 43 กทม.

เวลา 17.30 – 18.30 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
เวลา 18.30 – 18.45 น. พิธีเปิดงาน
 • ประธานสหกรณ์ฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
 • ประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ฯ
 • พร้อมกล่าวโอวาท
เวลา 18.45 – 21.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร พร้อมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์
ต้องการความช่วยเหลือจากอาสาสมัครมาช่วยนำทาง และดูแล ในงานเลี้ยง จำนวน 20 คน

ติดต่อ คุณนิรมล โทร. 081 307 0149

สุขใดไฉนเท่า...จากมือสู่ใจ 17 ก.ย. 59 ศิริราช

สุขใดไฉนเท่า...จากมือสู่ใจ
สุขสัมผัส ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราช

17 กันยายน 2559 ในช่วงเช้าคนตาบอดและอาสาสมัครกว่า 30 คน ได้เช้าชมอาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) แสดงประวัติศาสตร์ของพื้นที่ปากคลองบางกอกน้อย-วังหลัง ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีถึงปัจจุบัน ประวัติของศิริราชการแพทย์ไทย การสร้างทางรถไฟสายใต้ และวิถีชีวิตชุมชนบางกอกน้อย และต่อด้วยช่วงบ่ายเข้าชมพิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส, พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน, พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา และพิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีจากผู้บริหารคณะแพทย์ศิริราช สำหรับยานพาหนะรับส่งผู้ร่วมกิจกรรม ขนมและเครื่องดื่มจากหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช และอาหารกลางวันอร่อยๆ จากเอ็มเคสุกี้ และขอขอบคุณกับการต้อนรับ ดูแล และคอยบอกเล่าข้อมูลความรู้ต่างๆเป็นอย่างดี รวมถึงการแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ให้เสียงบรรยายเพื่อการชมพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่า Pickup จากภัณฑารักษ์สาวคนเก่ง นางสาวเกสรี ยอดกันสี (เกส) และนักวิชาการศึกษาหนุ่มใจดี นายชัยยศ เจริญสันติพงศ์ (อั๋น)

สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการฟังและสัมผัสในพิพิธภัณฑ์ศิริราชในครั้งนี้ คนตาบอดได้รับประสบการณ์ที่น่าสนใจ แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นๆ มากมาย เรามาลองชมภาพบรรยากาศ ฟังความคิดเห็นและความประทับใจของผู้ร่วมงานในครั้งนี้กันคะ

ภาพรวมการชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชของคนตาบอด 16 กันยายน 2559

“วันนี้ได้รับความรู้ ด้านการแพทย์ พฤกษศาสตร์ต่างๆมากมาย และมีสิ่งที่ผมอยากให้ช่วยปรับปรุง คือ คำอธิบายที่เป็นอักษรเบรลล์ บริเวณห้องผ่าตัด มีการติดกลับหัว ทำให้อ่านไม่ได้ หากเป็นอักษรได้ติดสลับก็น่าจะพออ่านได้ในคนปกติทั่วไป และความซ้ำซ้อนของข้อมูลเรื่องสมุนไพร เกี่ยวกับหม้อดินและไม้ขัด พิพิธภัณฑ์ที่นี่ดีนะ ผมสามารถสัมผัสได้ แต่ก็ไม่ทุกอย่าง ซึ่งผมอยากเข้าถึงและสัมผัสสมอง หัวกระโหลก และอีกหลายอย่างที่อยู่ในตู้จัดแสดง งานนี้จัดได้ดีมากครับ ผมและเพื่อนๆได้รับความรู้และขอบคุณพี่ๆอาสาสมัคร ที่นำชม อธิบาย ไม่เช่นนั้นการรับชมในครั้งนี้จะไม่ราบรื่นเท่านี้ครับ ขอบคุณมากครับ” นายสุนทร สุขชา ประธานเยาวชนคนตาบอด

“ขอบคุณพิพิธภัณฑ์ศิริราชและขอบคุณพี่ๆ อาสาสมัครที่สละเวลามาดูแลและอธิบายสิ่งต่างๆเพิ่มเติม ทำให้วันนี้ได้ความรู้มากมายคะ” กมลชนก บุญเกตุวัฒนากุล (น้องไอซ์)

“ผมเป็นอาจารย์สอนภาษาไทย พึ่งจะมาเป็นอาสาสมัครให้การช่วยเหลือคนตาบอดเป็นครั้งแรก จึงใช้ทักษะในการพูดของผมในการอธิบายสิ่งต่างๆ ให้คุณสมศักดิ์ ได้เข้าใจเพิ่มเติม มีจุดนึงที่ผมไม่รู้จะอธิบายอย่างไร คือจุดวัดสายตาประกอบแว่น ผมจึงให้เขาคลำบริเวณหน้าของผมเองครับ งานในวันนี้ โดยภาพรวมแล้วดีครับ ประทับใจมากครับ หากมีโอกาสจะมาอีกครั้ง” นายชัยฤทธิ์ พงศ์กล่ำ อาสาสมัคร

“พิพิธภัณฑ์พิมุขสถาน ตรงห้องผ่าตัด บางจุดที่ต้องกดเพื่อฟังคำอธิบายจะอยู่ในระดับสูง หากอยู่ในระดับสายตาก็จะสะดวกคะ” นางสาวอรพิน บุญเกตุวัฒนากุล อาสาสมัครและเป็นพี่สาวของน้องไอซ์ (ตาบอด)

(คลิกชมภาพขนาดใหญ่แต่ละภาพข้างบนได้ที่นี่)

บันทึก เปิดโลกวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ผ่านนิทรรศการ 6 ส.ค. 59

พี่อาสาพาน้องตาบอดตะลุยโลกวิทยาศาสตร์

เช้าตรู่วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เยาวชนตาบอดกว่า 20 คน ต่างทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง บางคนเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส บางคนมาด้วยรถประจำทาง บางส่วนเดินทางมาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมีพี่ๆ อาสาสมัครใจดีกว่า 20 คน คอยบริการและให้ความช่วยเหลือเพื่อการเรียนรู้ครั้งสำคัญในครั้งนี้

ในช่วงเช้าเริ่มด้วยกิจกรรมเข้าชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เรียนรู้เรื่องดวงดาว กลุ่มดาวบนท้องฟ้า ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของดาวเสาร์และชมภาพยนต์เต็มโดมแบบ 4K เรื่อง "Flight - กว่าจะบินได้" มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคิดค้นและการพัฒนาด้านการบินของมนุษย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ต่อจากนั้น พี่ๆเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ก็พาเรามาเรียนรู้ในห้องหินแร่ มีโมเดล วัตถุตัวอย่าง หิน แร่ ฟอสซิล หนังสัตว์ต่างๆ ให้เราได้สัมผัสเรียนรู้กันอย่างใกล้ชิด แถมยังมีของขวัญของรางวัลและงานประดิษฐ์ติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย

ช่วงเที่ยงเราต่างอิ่มหน่ำกับอาหารที่ทางพี่ๆเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้ตระเตรียมมาให้เราเป็นอย่างดี ตบท้ายด้วยการเรียนรู้และสัมผัสความเค็มของเกลือ ความเย็นระดับ -14 องศา ด้วยการสาธิตและให้เราร่วมลงมือปฎิบัติการทำไอติมเย็นยิ่งยวด บอกได้เลยว่า “สวดยวด” (สุดยอด) จริงๆด้วย

ตลอดช่วงบ่าย เราได้เรียนรู้ และสัมผัสสิ่งต่างๆ มากมายผ่านนิทรรศการและการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ อาทิเช่น ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต, ชีวิตพิศวง, โลกของแมลง: สัมผัสชีวิตของด้วง, ขุมทรัพย์โลกสีเขียว: คุณลุงต้นไม้พูดได้, ไดโนเสาร์ในประเทศไทย

สำหรับกิจกรรม “เปิดโลกวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ผ่านนิทรรศการ” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ คุณตติยา ใจบุญ หัวหน้าส่วนพิพิธภัณฑ์, คุณฐิติภัทร พูนพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่น คอยแนะนำ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆอย่างละเอียด ทำให้น้องๆตาบอดสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ ได้มากขึ้น

งานนี้น้องๆตาบอดและพี่ๆ อาสาสมัครต่างอิ่มเอมทั้งกายและใจ แถมได้รับสาระน่ารู้กลับบ้านไปเพียบเลยคะ


“ไม่คิดว่าการมาท้องฟ้าจำลองในครั้งนี้จะสนุก และได้รับความรู้เยอะมากขนาดนี้ ปกติมากับรร.ก็จะมากับเพื่อนๆหลายๆคน ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสนใจฟังกันเท่าไหร่ และไม่มีพี่ๆอาสาสมัครมาจับคู่คอยให้ความช่วยเหลือและพาไปชมใกล้ชิดแบบนี้ ชอบวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว ยิ่งชอบมากขึ้นคะ ขอบคุณผู้จัด พี่ๆอาสาสมัครทุกท่านนะคะ”

น้องตุ๊กตา อุบลวรรณา ณัฎฐ์นภันต์ (เดินทางมาจากเพชรบุรี)


“ชอบมากเลยคะ วันนี้หนู๋ ได้มาจับเสือ สิงโตทั้งตัว ไดโนเสาร์ด้วย แต่ที่หนู๋ไม่ชอบก็คือ หนอน คะ มันขยะแขยงม๊ากมากกกก (พูดพร้อมย่ำเท้า และสะบัดแขนไปด้วย) สัตว์ใหญ่ๆหนู๋ไม่กลัวเลยคะ พี่ๆจนท.อธิบายให้หนูฟังทุกจุดเลยคะ วันนี้ดีใจที่ได้มาดูดาว ดูสัตว์ ได้จับหนังสัตว์ด้วย นิ่มมือจังเลย หนูขอขอบคุณพี่ๆนะคะ ที่พาหนู๋มาที่นี่”

น้องปิ่น กิตติกา ธงอาสา นร.ชั้น ม.5 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


“ผมดีใจมากที่ได้มาท้องฟ้าจำลองในครั้งนี้ ได้ความรู้ ได้สัมผัส ได้จับหิน ฟอสซิลและแร่ต่างๆ แถมได้ลอดกระดองเต่าขนาดใหญ่ จนมีพี่ๆให้ฉายาผมว่า “เซียนเต่า” ครั้งนี้ผมได้ขี่เต่ากาลาปากอสด้วย สนุกมากครับ อาสาที่ดูแลผมก็ช่วยเหลือผมเป็นอย่างดี ขอบคุณจริงๆครับ โอกาสหน้าขอให้จัดอีกนะครับ”

น้องไอซ์ นายศุภศักดิ์ กองวิมาน นร.ชั้น ม.5 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ภาพเหล่านี้มีขนาดใหญ่ให้ชมและดาวน์โหลด คลิกที่นี่

สัมมนาอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด 24 เม.ย. 59

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมจัดการสัมมนาอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ครั้งที่ 14 เนื่องในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 49 มีผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 40 ท่าน ประกอบด้วย นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภท จังหวัดภูเก็ต ผู้แทนชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติกจังหวัดภูเก็ต ฯลฯ

อาสาสมัครได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในโลกมืดแบบคนตาบอด หลักวิธีในการอ่านหนังสือเสียงอย่างถูกต้องและการสร้างหนังสือเสียงระบบเดซี่ ด้วยซอฟต์แวร์ โอบิ

ภาพรวมการสัมนาอาสาสมัคร 24 เมษายน 2559

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพขนาดใหญ่ (ดาวน์โหลดได้) ทั้งภาพรวมและแต่ละภาพ รวมทั้งภาพหมู่ขนาดใหญ่

อบรมผู้แทนทัพเรือ เจ้าหน้าที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ 23 เม.ย. 59

23 เมษายน 2559 ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร เนื่องในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 49 อาสาสมัครกว่า 50 ท่าน เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เยาวชน, ผู้แทนทัพเรือ ภาคที่ 3, ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต, อสม., อปพร., ผู้แทนเจ้าหน้าที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้

ภาพรวมการอบรมวันที่ 23 เมษายน 2559

คลิกดูภาพใหญ่ของภาพรวม และภาพขนาดใหญ่แต่ละภาพที่นี่

รายการ เพื่อนกัน 19 เมษายน 2559

รายการ เพื่อนกัน ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย ตาฟ้า
ออกอากาศทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

ประจำวันที่ 19 เมษายน 2559
 • สมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 49
 • มารู้จักจังหวัดภูเก็ตโดยย่อ พร้อมศูนย์ข่าวภูเก็ต
 • ผลผลิตที่สร้างความฮือฮาของ ม.เทคโนโลยีราชมงคล น้ำพริกอ่องผง เก็บได้นาน 3 เดือน
 • เรื่องชวนหัวในยุคราชวงศ์จีน ตอน คุ้ยเคยกันดี และ ศิษย์ตวนกง

 

รายการ เพื่อนกัน 5 เมษายน 2559

รายการ เพื่อนกัน ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย ตาฟ้า
ออกอากาศทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

ประจำวันที่ 5 เมษายน 2559
 • กรมการศาสนา ร่วมกับมูลนิธิราชสุดาและวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตสื่อสำหรับคนพิการทางการได้ยินและสายตา
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนไทยด้านคนพิการเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศ ภายใต้พันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของประเทศไทนที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
 • เมนูควรเลี่ยงหน้าร้อน
 • เคล็ดลับใช้ "สารกันแดด" ถูกวิธี ป้องกันผิวเสีย
 • มุมหนังสือ ตอน เทพอัสนีบกพร่องต่อหน้าที่

 

รายการ เพื่อนกัน 29 มีนาคม 2559

รายการ เพื่อนกัน ของ ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ดำเนินรายการโดย ตาฟ้า
ออกอากาศทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2559
 • ภูฏานประกาศสร้างดินแดนอาหารปลอดภัยแห่งแรกในโลก
 • รู้จักราชอาณาจักรภูฏาน เป็นประเทศที่ "มีความสุขที่สุดในเอเชีย" และเป็น"ดินแดนแห่งความสุข" อันดับที่ 8 ของโลก

 

Pages

Subscribe to ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด RSS