รับอาสาช่วยงาน โครงการจากถนนสู่ดวงดาว 29 ก.ย.-2 ต.ค. 60

ภาพจากงานอบรมเมื่อต้นเดือนกันยายน 2560
ต้องการอาสาสมัครช่วยนำทางและบริการคนตาบอดในงานอบรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ

จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) (รอบเก็บตก)

จัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560
ณ โรงแรมปรินส์ตัน พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร (คลิกเพื่อดูแผนที่)

ติดต่อคุณนิรมล 081 307 0149


กำหนดการ

29 กันยายน 2560
13.00-15.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
15.00-15.30 น. อาหารว่าง
15.30-17.00 น. ชี้แจงจุดประสงค์โครงการ
18.00 น. อาหารเย็น

30 กันยายน 2560
06.00-08.00 น. อาหารเช้า
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. พิธีเปิดโครงการ
10.30-10.45 น. อาหารว่าง
10.45-11.00 น. ชี้แจงรายละเอียดการแบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม
11.00-12.30 น. อบรมกลุ่มมย่อยช่วงที่ 1
12.30 - 13.30 น. อาหารกลางวัน
13.30 - อบรมกลุ่มย่อยต่อ

1 ตุลาคม 2560
ศิลปินขึ้นเวที

2 ตุลาคม 2560
ประกาศผลผู้เข้ารอบ ปิดโครงการ