รับอาสา 6 ท่าน ประชุมใหญ่สหกรณ์บริการคนตาบอด 20 พ.ค. 60


รับสมัครจิตอาสาจำนวน 6 ท่าน
เพื่อช่วยในการประชุมใหญ่สหกรณ์บริการคนตาบอด
วันเสาร์ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 07:30-14:00

ที่สถาบันราชานุกูล
1. รอสมาชิกหน้าสถาบันราชานุกูล แล้วพาสมาชิกไปขึ้นลิฟต์ 2 คน
2. หน้าลิฟต์พาไปชั้น 3 เพื่อลงทะเบียน 2 คน
3. พาสมาชิกลงทะเบียนแล้วไปหาที่นั่ง อีก 2 คน

ติดต่อ นิรมล เปี่ยมอุดมสุข 081 307 0149