สัมมนาอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด 24 เม.ย. 59

ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ร่วมจัดการสัมมนาอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ครั้งที่ 14 เนื่องในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 49 มีผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 40 ท่าน ประกอบด้วย นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภท จังหวัดภูเก็ต ผู้แทนชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติกจังหวัดภูเก็ต ฯลฯ

อาสาสมัครได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในโลกมืดแบบคนตาบอด หลักวิธีในการอ่านหนังสือเสียงอย่างถูกต้องและการสร้างหนังสือเสียงระบบเดซี่ ด้วยซอฟต์แวร์ โอบิ

ภาพรวมการสัมนาอาสาสมัคร 24 เมษายน 2559

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพขนาดใหญ่ (ดาวน์โหลดได้) ทั้งภาพรวมและแต่ละภาพ รวมทั้งภาพหมู่ขนาดใหญ่